Exposicions

HV.Expo Ateneu2Les exposicions són una forma artística d’aproximar-se a fets i realitats a través d’un suport gràfic, a partir del qual s’aprofita per a dinamitzar un debat o col·loqui posterior. Des de l’Hora Violeta hem generat varies exposicions amb aquest objectiu. Creiem que és una bona eina per a tractar la qüestió del gènere als espais interessats en treballar aquesta temàtica, així com una experiència enriquidora per a les persones que hi participen.

Per a visualitzar una exposició,  selecciona’n una de les que es es despleguen al col·locar el cursor sobre la pestanya superior de Exposicions.