La violència estàtica

Aquesta exposició té la voluntat de divulgar, de manera artística, diferents
tipus de violència envers les dones que practica la nostra societat actual. La pressió estètica, la criminalització de l’orientació sexual, la relegació de
la dona a una mera funció reproductiva o la desvalorització de l’opinió són
alguns dels exemples que es recullen a La violència estàtica. En resum, una
mostra de confinament de la dona al paper de no-individu.
El títol que dóna nom a aquesta exposició, respon a un
doble argument. D’una banda, s’empara en els elements del mobiliari urbà
dels que s’ha servit el projecte: les figures escultòriques que, tot i reproduir
moviment, es troben fixes, inalterables. D’altra banda, perquè les violències
cap a les dones semblen també invariables amb el pas del temps i la
societat continua perpetuant els rols de gènere.

Aquí algunes de les fotografies:

                                               Fotografies d’Ariadna Brunet Pinós.

 

Enllaç de la presentació de l’exposició + col·loqui, al bar Campus de Reus (novembre 2015): https://www.youtube.com/watch?v=Y-LX85jJpjE&feature=youtu.be