Tracte vexatori i discriminació per part de l’ajuntament de Reus

Desembre 2014

L’assemblea feminista revolucionària reusenca l’Hora Violeta denuncia el tracte rebut per part de l’Ajuntament de Reus en relació els actes del 25N, Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. El col·lectiu lamenta que els Serveis Tècnics de Mobilitat i Circulació deneguessin la sol·licitud d’Ús de les Vies i Espais Públics. La petició, sol·licitada a través de H2O Col·lectiu Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transexuals, feia referència a una demanda d’ornamentació de diferents estàtues del municipi per a la realització d’una acció reivindicativa i l’elaboració d’una posterior exposició fotogràfica. Davant la resolució: “Atès al que disposa l’article 27.2b) de l’Ordenança Municipal de Civisme a la ciutat de Reus, on s’estableix que no es permet utilitzar el mobiliari urbà per a usos diferents als que han estat destinats”, l’Hora Violeta critica:

La discriminació davant d’altres col·lectius que han fet ús d’aquests mateixos elements del mobiliari urbà. Com per exemple, les Ganxetes del Pòrtia i l’ANC, a més de les colles de carnaval durant el Carnestoltes.

El tracte vexatori rebut pel personal de Mobilitat i Circulació en el moment de la consulta del tràmit administratiu. La persona que va atendre la trucada es va referir al col·lectiu, despectivament, com a “allò de les lesbianes”.

El consistori reusenc denega, una vegada més, les peticions realitzades per l’assemblea referents a l’organització d’actes culturals a la ciutat, com ja va passar l’any 2011 per a la commemoració de la mateixa jornada.

Per a poder dur a terme aquesta acció, les integrants de l’Hora Violeta van haver d’efectuar un acte de desobediència. Mentre que l’Ajuntament de Reus no ha recolzat la proposta, l’Ajuntament de Tarragona s’ha interessat en instal·lar la mostra “La violència estàtica” a les seves dependències municipals.

Aquest fet puntual evidencia una vegada més que l’ordenança de civisme dóna l’esquena al teixit associatiu alternatiu. De la mateixa manera, el Pla de Polítiques de Gènere, que fa bandera de la promoció de la participació dels grups i les associacions de dones (article 41.3), a la pràctica està menyspreant els col·lectius que sí treballen per aquesta causa. En aquest sentit, l’Hora Violeta considera que el Pla de Polítiques de Gènere 2014-2018 és un anàlisi parcial i superficial de la població de la ciutat, per la qual cosa és totalment insuficient i poc realista. La seva pèssima estructura obvia determinats grups de dones, famílies i orientacions sexuals. La seva poca concreció eludeix el cost del mateix i tampoc determina un pressupost detallat per cada projecte; no menciona ni els recursos humans ni materials ni els mecanismes per executar-los; tampoc fixa una periodització i no preveu unes avaluacions finals.

Per tot allò exposat anteriorment, l’Hora Violeta manifesta la seva voluntat de continuar treballant per una igualtat real malgrat la manca de suport i interès de les institucions, així com dels intents de posar traves i desprestigiar la lluita de base per a acabar amb els rols de gènere i amb les diferents violències que patim les dones.

http://pobleviu.cat/2014/12/19/lhora-violeta-critica-el-greuge-comparatiu-que-pateix-respecte-altres-entitats-locals/

http://reusdigital.cat/noticies/reus/lhora-violeta-denuncia-tracte-vexatori-part-de-lajuntament

http://www.lavanguardia.com/vida/20141219/54421630421/col-lectiu-feminista-denuncia-un-tracte-vexatori-a-l-ajuntament-de-reus.html